โครงการ “ให้ใจ” ของขวัญชิ้นที่ 2 ฉลองครบรอบ 9 ปีเต็ม Kaff & Co.

โปรโมชั่นออนไลน์

โครงการ “ให้ใจ” ของขวัญชิ้นที่ 2 ฉลองครบรอบ 9 ปีเต็ม Kaff & Co.

โครงการ “ให้ใจ” ของขวัญชิ้นที่ 2 ฉลองครบรอบ 9 ปีเต็ม Kaff & Co.

แทนคำขอบคุณความไว้ใจจากลูกค้าทุกท่าน 
Kaff & Co. ขอส่งต่อเป็นพลังความช่วยเหลือสู่สังคม กับโครงการ “ให้ใจ”
ของขวัญชิ้นที่ 2 ฉลองครบรอบ 9 ปีเต็ม Kaff & Co. 
 
โดยทุกการสั่งซื้อแชมพู 300 ml 1 ขวด บริษัทฯ จะหักรายได้ 10 บาท
เพื่อสนับสนุนโครงการช่วยชีวิตทารกโรคหัวใจพิการขั้นวิกฤต จำนวน 25 ราย 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จนถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

  1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจพิการขั้นวิกฤต
  2. เพื่อเป็นพลังเล็กๆ อีกส่วนหนึ่งในสังคม ที่เห็นความสำคัญและร่วมสนับสนุนการรักษาแก่ผู้ป่วยทารก ที่ต้องอยู่ในภาวะทนทุกข์ทรมานจากโรคหัวใจพิการขั้นวิกฤต และส่งกำลังใจให้แก่ครอบครัว 
  3. เพื่อร่วมมอบ “หัวใจ” และ “ชีวิต” ให้แก่ทารกผู้ป่วยโรคหัวใจพิการขั้นวิกฤต จำนวน 25 ราย ได้กลับมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์พร้อมตามวัย สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข และเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตบุคคลากรที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไป
 
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจพิการขั้นวิกฤต หรือบริจาคโดยตรงกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ได้ที่
 
Wish you always be happy & healthy.
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วม “ให้ใจ”
เป็นส่วนหนึ่งของพลังเล็กๆ ขับเคลื่อนสังคมแห่งน้ำใจ  
ไปกับ Kaff & Co. นะคะ
 
 
Share this Post
ให้เราช่วยเหลือคุณ ?