เลือกผลิตภัณฑ์แบบไหนให้เหมาะกับคุณ

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ

แบบทดสอบสำหรับวิเคราะห์ปัญหาหนังศีรษะ เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับคุณ

ปัจจุบัน คุณมีสภาพหนังศีรษะอย่างไร?

  • ปัจจุบัน คุณมีสภาพผิวหน้าอย่างไร?

  • ปัญหาหนังศีรษะใดที่คุณมีและกังวล?

    เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

  • ปัจจัยที่ทำให้คุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะและเส้นผม มีอะไรบ้าง?

    เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

  • © 2024 NATURE INSPIRED CO.,LTD.

    WITH NATURE ESSENTIAL