การจัดส่งสินค้า

ขั้นตอนการจัดส่งหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ
- หลังการตรวจสอบการชำระเงิน เราจะดำเนินการส่งสินค้า เฉพาะวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์ - วันศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Kaff & Co. ขอเรียนแจ้งตารางการจัดส่ง ดังนี้นะคะ
- คำสั่งซื้อวันอาทิตย์และจันทร์ จัดส่งในวันอังคาร 
- คำสั่งซื้อวันอังคารถึงวันศุกร์ ก่อน 16.00 น. จะส่งจากคลังสินค้าในวันถัดไป
- คำสั่งซื้อวันศุกร์ หลัง 16.00 น. และวันเสาร์ จัดส่งในวันจันทร์ถัดไป 

โดยลูกค้าจะได้รับพัสดุ ภายใน 2-3 วันทำการ ถัดจากวันจัดส่งนะคะ

เมื่อจัดส่งเเล้ว จะมีการแจ้งยืนยันเลขที่การจัดส่งไปทางอีเมลนะคะ  
หากไม่พบใน Inbox กรุณาตรวจสอบใน Spam Mailbox อีกครั้ง

ขอบพระคุณค่ะ

ขอให้คุณลูกค้าทุกท่าน ดูแลรักษาสุขภาพ กายและใจ 
มีเส้นผม หนังศีรษะ และผิวพรรณ ที่แข็งแรง มีสุขภาพดีเสมอค่ะ