การเปลี่ยน & คืนผลิตภัณฑ์

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันทีเมื่อมีการทำคำสั่งซื้อผิดพลาดภายในวันที่ทำรายการสั่งซื้อ โดยท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงที่ 095-973-5015 หรือ ทาง Line OA ระหว่างเวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

โปรดทราบบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านหากพบว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการแพ็กสินค้าแล้ว

 

การคืนสินค้า

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อทุกกรณี  เช่น สั่งซื้อสินค้าผิดขนาด, ผิดรุ่น หรือ ไม่ทำตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นกำหนดไว้

เมื่อพัสดุสินค้าถูกส่งถึงท่านกรุณาตรวจสอบกล่องบรรจุสินค้าว่าเสียหายจากการขนส่งหรือไม่ กล่องพัสดุภายนอกอาจพบมีรอยบุบ หรือถลอก เนื่องจากการขนส่งเกิดขึ้นได้บ้าง

แต่หากท่านพบว่าสินค้าภายในได้รับความเสียหาย หรือได้รับสินค้าไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเราทันที โดยส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้ ภาพถ่าย หรือ วีดิโอ

ทาง Line OA  พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะประสานงานตรวจสอบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือท่านต่อไป

 

ขั้นตอนการคืนสินค้า

สินค้าไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ

  • แนบภาพถ่ายสินค้าหรือวิดิโอ พร้อมทั้งเอกสารใบสั่งซื้อซึ่งอยู่ในกล่องพัสดุ ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ ทางช่อง Line OA
  • ปิดกล่องพัสดุคืนให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมส่งคืน ทางบริษัทจะประสานงานเจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อเข้ารับอีกครั้ง โดยที่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  • กรุณาส่งกลับสินค้าทั้งหมด รวมทั้งสินค้าที่ได้รับตามโปรโมชั่น
  • สินค้าที่ถูกต้องจะถูกจัดส่งให้ท่านอีกครั้ง

 

สินค้าเสียหาย / ชำรุด

หากสินค้าที่ท่านได้รับเสียหายหรือชำรุด เรายินดีที่จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้แก่ท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยติดต่อที่ทางช่อง Line OA. โดยส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้ ภาพถ่าย หรือ วีดิโอ ตอบกลับมาทางอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะประสานงานตรวจสอบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือท่านต่อไป

ทางบริษัท ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ หากเกิดข้อผิดพลาดตามเหตุการณ์ต่างๆด้านบน ทางบริษัทพร้อมน้อมรับคำแนะนำและชี้แนะเพื่อให้ปรับปรุงพัฒนาในด้านบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยท่านสามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่อิเมลล์ [email protected] หรือ ที่ Line OA

 

การคืนสินค้าทางช่องทางออนไลน์อื่นๆ

ท่านจำเป็นต้องติดต่อโดยตรงกับช่องทางออนไลน์ที่ท่านสั่งซื้อ และนโยบายการคืนสินค้าเป็นไปตามที่แต่ละช่องทางออนไลน์กำหนด

 

ให้เราช่วยเหลือคุณ ?